ارسال کار عملی (حسن پور)به طور کامل :: اقدام پژوهی

ارسال کار عملی (حسن پور)به طور کامل

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

آرشیو مطالب

برچسب ها


 

 

 

به نام خدا

 

دانشگاه فرهنگیان

 

پردیس شهید باهنر

عنوان مقاله :

 

اختلالات رفتاری حسین(چگونه می توانم رفتار ناسازگار حسین را اصلاح و از وی دانش آموزی جدی وفعال بسازم؟)

 

 

پژوهنده :محمد    حسن پور تقی آباد

 

مدرس:استاد ارجمند جناب آقای مهدی زاده

 

 

 

 

 

 

بهار1392

 

 

 

 

 

فهرست

 

 

           عنوان                                                                                             صفحه

چکیده مقاله ........................................................................................................................................4    

 

کلید واژه ............................................................................................................................................. 4

مقدمه ...................................................................................................................................................5

  توصیف وضعیت موجود   ...................................................................................................................8

گرداوری اطلاعات (شواهد 1 ) .............................................................................................................9

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها .......................................................................................................10

انتخاب اه جدید موقتی ..................................................................................................................... 11 

نگاهی به رابطه معلم وشاگرد...........................................................................................................  15

عواملی که وقار وهیبت معلم را از بین می برد..................................................................................19

چند نوع عکس العمل والدین در قبال دعوای فرزندان....................................................................23

راه حل های مناسب جهت پایان دادن به مشاجرات فرزندان..........................................................25

یادگیری و عوامل بی انگیزه بودن.....................................................................................................28

انواع یادگیری ....................................................................................................................................29

عوامل مختلفی که منجر به کاهش انگیزه از دانش آموز می شود.................................. .................30

اجرای طرح جدید و نظارت بر آن ....................................................................................................35

گردآوری اطلاعات (شواهد 2 ) .........................................................................................................36

ارزشیابی تاثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن ...............................................................................37

نتایج حاصله و بررسی آن ................................................................................................................38

منابع ..................................................................................................................................................39

 

 


چکیده:

 

      مشکلی که با استفاده ی شیوه ی پژوهش در عمل به عنوان دبیر ریاضی مدرسه راهنمائی شهید شجاع تقی آباد با آن مواجه شدم،مشکل ناسازگاری و اختلالات رفتاری یکی از دانش آموزان پایه دومی راهنمایی بود که مرتب مزاحم همکلاسی هایش  شده وآنها را اذیت و آزار می داد. همچنین در دروسش سهل انگاری را پیشه کرده بود.

   برای گردآوری اطلاعات از روش های مشاهده،مصاحبه استفاده کردم و متوجه شدم حسین از نظر عاطفی در وضعیت خوبی به سرنمی بردوبه دلایلی دچار کمبود محبت است.بعداز بررسی ها،راه حل هایی رابرای بهبود وضعیتش ارائه دادم مثل:دادن مسئولیت،تجدید نظروالدین دربرخورد با وی . ایجاد مقبولیت بین دوستان.اگر چه مشکل وی صددرصد ازبین نرفت ولی تاحدود زیادی کاهش یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیدواژه:

 

ناسازگاری، اختلالات رفتاری، سهل انگاری ،مقبولیت ،کمبود محبت

 

 

 

 

مقدمه:

  روابط انسانی یکی از مو هبتهای الهی است که به عنوان نیاز در وجود انسان قرار داده شده تا انسانها بتوانند یکدیگر را درک و با هم زندگی نمایند . از آنجا که مدارس ( و خانواده ) مسئول ساخت شخصیت ، منش و سلوک انسانی هستند ، رسالت عظیمی بر عهده ی آنها قرار گرفته است و از این نظر جایگاه ویژه ای در میان همه ی سازماندهی دیگر دارند . سلامتی و تعادل انسان تا حدودزیادی وابستگی به رفتار و روابط او با دیگران و بالعکس دارد . اگرمدارس بتوانند با شیوه های علمی و تخصصی و با مهارت های انسانی با دانش آموزان روابط درستی بر قرار کنند ، جامعه نیز بعد از یکی دو نسل به نوعی تعادل و سلامتی روانی خواهد رسید .

یکی از مسائل و مشکلاتی که معلّمان با آن مواجه هستند ، اختلالات رفتاری دانش آموزان می باشد . اختلالات رفتاری یکی از عواملی است که اعصاب معلم را خرد می کند و معلم را از نظر روانی خسته می کند . علاوه برآن پیشرفت علمی کلاس را پایین می آورد . اختلالات رفتاری دانش آموزان ممکن است علل متفاوتی داشته باشد .

مشکلات خانوادگی عبارتند از : تربیت خانوادگی ، ناراحتی های جسمانی و روانی ، مشکلات اقتصادی ، روابط خانوادگی ، زمینه های ارثی ،پایین بودن هوش و....

مشکلات مدرسه ای عبارتند از : روابط نادرست اولیاء مدرسه با دانش آموزان ، تنبیه و توهین و تحقیر دانش آموزان ، خستگی دانش آموزان در کلاس درس ،محیط فیزیکی مدرسه ، تعداد زیاد دانش آموزان در کلاس و ...

بنابر این اختلالا ت رفتاری دانش آموزان یکی از عوامل جدایی ناپذیر مدارس می باشد . چون در تمامی مدارس و در تمامی جوامع دیده می شود از نظر علمی یک پدیده طبیعی است ولی همین پدیده طبیعی برای معلمان آزار دهنده می باشد . از طرف دیگر ، اختلالات رفتاری دانش آموزان تا حدّی نشانگر نارساییهای نظام آموزشی می باشد . و از طرف دیگر ضعف علمی و رفتاری برخی از اولیاء مدرسه را مشخص می نماید .

معلمان مشکلات رفتاری دانش آموزان را مطرح می کنند. یکی می گوید دانش آموزان صدای حیوانات را در می آورند . آن یکی می گوید : هنگام تدریس، دانش آموزان زمزمه می کنند. آن یکی می گوید : هنگام تدریس دانش آموزان با یکدیگرصحبت می کنند . آن یک می گوید : هنگام تدریس سوت می زنند .

 برخی از معلما ن نسبت به دانش آموزان نگرش منفی دارند ، آنان، دانش آموزان را افرادی شلوغ ، بی ادب ، مسخره گر ، بی علاقه به درس ، نا بهنجار و در نهایت دشمن معلمان می پندارند . به این ترتیب ، قبل از رفتن به کلاس جبهه گیری می کنند و دانش آموزان را در مقابل خود قرار می دهند. برخی از معلمان احسا س نارضایتی خود از شغل و درآمدشان، را به دانش آموزان اذعان می دارند . دانش آموزان نیزاستدلال می کنند که خود و سرنوشت شان برای معلمان اهمیتی ندارند ، حتی برخی از معلمان ، به دانش آموزان توصیه می کنند که درس نخوانند چون ادامه تحصیل عاقبت خوبی ندارد . نتایج تحقیق صبور ( 1380 ) نشان می دهد که با اطمینان 99% با بهبود روابط انسانی اولیاء مدرسه با دانش آموزان ، نگرش دانش آموزان نیز نسبت به اولیاء مدرسه مثبت تر می گردد . بر اساس نظریه خوددوستی، اگر روابط اولیاء مدرسه با دانش آموزان درست و منطقی نباشد ، برخورد دانش آموزان با اولیاء مدرسه درست و منطقی نخواهد بود. بر اساس نظریه تعامل گرایی ، هر عملی که ما نسبت به دیگران از خود نشان دهیم عکس العمل مشابهی را از آنان دریافت خواهیم نمود . بنابراین اگر معلمان به دانش آموزان ، به عنوان دشمن نگاه کنند ، دانش آموزان نیز نسبت به آنان همان دید را خواهند داشت. وقتی به مدرسه  مراجعه می کنی وسابقه دانش آموزان را جویا می شوی طبیعی است که افراد مطلع گذارش خواهند داد که: دانش آموزان از خانواده های مختلف با شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی متفاوتی درمدرسه جمع شده اند بنابر این کنترل و هدایت آنان غیر ممکن می باشد . برخی دیگر اذ عان می کنند که تربیت خانوادگی دانش آموزان اشتباه است آنان بد تربیت شده اند و اصلاح ناپذیر هستند . و به دانش آموزان برچسب های منفی می زنند . با توجه به نظریه کنش متقابل نمادی ، ویژگی های رفتاری افراد با بر چسب هایی که از طریق دیگران به آنها زده می شود خود را با آن ویژگی ها می شناسند . بنا بر این وقتی به دانش آموزان به عنوان افرادی شلوغ ، تنبل ، بی لیاقت ، منحرف و نا بهنجار نگاه می شود ، آنان نیز خودشان را در آن جایگاه قرار داده وواقعا خود را به عنوان یک دانش آموز بی لیاقت،.... باور می کنند.

           وقتی به برخی از معلمان ، توصیه می کنی که روابط خود را با دانش آموز اصلاح کن ؛ جواب می دهد که  حوصله واعصاب ندارد.! با این همه مشکلات زندگی مگر می شود که آدم خوش اخلاق هم باشد ؟! برخی از معلمان مشکلات زندگی خود را به مدرسه می برند ! و به این ترتیب دانش آموزان به ضعف چنین معلمی پی می برند ؛ و استدلال می کنند که آنان فقط برای وقت تلف کردن به مدرسه می آیند نه برای درس دادن ؛ ! معلمی که در کلاس درس نمی دهد ، یا توانایی درس دادن ندارد . دانش آموزان احساس می کنند که وقتشان در کلاس بیهوده تلف می شود . در نتیجه دچار نا کامی شده ، و پرخاشگری می کنند . بر اساس نظریه نا کامی ، وقتی فرد احساس نا کامی کند ؛ واکنش های متفاوتی را از خود نشان خواهد داد . علاوه بر آن، اگر دانش آموزان احساس کنند که معلمی از نظر علمی و شخصیتی در سطح پایینی هست؛ به حرف های او اهمیت نداده و گوش نمی دهند .  

بنا بر این به نظر می رسد هرچند که برخی از دانش آموزان ، نا بهنجار می باشند . امّا روابط غلط اولیاء مدرسه ، به جای اینکه مشکل دانش آموزان را حلّ نماید؛ آن را تشدید می کند .البته همیشه مدرسه و مربیان را نمی توان مقصر دانست ،بلکه این گونه مشکلات با فضا های دیگر نیز بی ارتباط نیست . مثلا فضای دوستان و هم محله ایها ،خانواده و.....  

شيوه هاي برخورد و آموزش به دانش آموزان با اختلالات رفتاري- عاطفي ،درس دادن در مدارس امروزي كاري بس دشوار است. دانش آموزان كلاس ها ازاشخاص بسیار متنوعي شكل مي گیرند. با اين حال همه دانش اموزا ن لازم است احساس ايمني و امنيت كنند تا بتوانند مطالب درسي را به راحتي فرا بگيرند. برخي از دانش اموزان از خود رفتارهايي بروز مي دهند كه به توجه معلم  نياز دارد و ممكن است به راحتي زمان و انرژي معلم را به خود اختصاص دهد. اين دسته از دانش آموزان ، افرادي هستند كه با اختلالات رفتاري عاطفي رو به رو هستند و مي توانند كاسه صبر و شكيبايي حتي بهترين معلمان را نيز لبريز كنند. طبيعتاً دبیران در برخورد با اين دانش آموزان ممكن است  دچار استرس شوند و ناخودآگاه نتوانند همه صلاحيت هاي خود را در كلاس نشان دهند.

مفهوم اختلال رفتاري- عاطفي به معناي آن است كه دانش آموز نتواند در مدرسه با توجه به هنجارهاي قوي يا فرهنگي رفتاري را به نمايش بگذارد و در نتيجه بر عملكرد آموزشي او تاثير نامطلوب مي گذارد. دانش آموزاني كه با اختلال رفتاري- عاطفي رو به رو هستند مشكلاتي را براي دوستان ، والدين و آموزگاران ايجاد مي كنند.

اختلالات شديد رفتاري عاطفي اين دانش اموزان شامل موارد ذيل است.

-         ناتواني در يادگيري كه نتوان آن را با عوامل عقلي ، احساسي يا سلامت مرتبط دانست.

-         رفتارهاي نامناسب در شرايط عادي

-          روحيه ادامه دار افسردگي

-         ابراز نشانه هاي ترس در ارتباط با مسائل شخصي با مدرسه

اختلالات عاطفي- رفتاري ممكن است با ساير ناتواني ها همراه باشد. اين اختلالات ممكن است با اختلالات اسكيزوفرني ، اختلالات عاطفي و اختلالات اضطراب نيز همراه باشند. معمولاً دانش آموزاني كه با اختلالات عاطفي- رفتاري رو به رو هستند از ويژگي هاي مشتركي برخوردارند.

 توصیف وضعیت موجود 

    در سال تحصيلي 91-90 در آموزشگاه شهید شجاع روستای تقی آباد از آموزش و پرورش شهرستان خوسف به عنوان معاون آموزشگاه مشغول به خدمت بودم . با دانش آموزی مواجه شدم که دارای اختلالات رفتاری از قبیل شلوغي غير نرمال ، مسخره كردن ديگران، اذيت کردن دیگران وهمچنین بنا به گفته ی دبیران مربوطه سهل انگاری در امر انجام درس و تکلیف بود.مراجعه روزانه دانش آموزان به دفتر آموزشگاه وشکایت ازحسین حسابی کلافه ام کرده بود.تنها کاری که از دستم ساخته بود این بود که از او تعهد بگیرم که دوباره تکرار ن

نویسنده : دانشجویان رشته ریاضی بازدید : 1501 تاريخ : سه شنبه 24 ارديبهشت 1392 ساعت: 23:15
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها