پرسشنامه رضا علیزاده :: اقدام پژوهی

پرسشنامه رضا علیزاده

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

آرشیو مطالب

برچسب ها

به نام خدا

باسلام

همکار گرامی پرسشنامه زیر به منظور راهکار های کاهش پرخاشگری دانش آموزان تهیه شده

است لذا از شما همکار گرامی تقاضا می شود در رفع این مشکل ما را یاری نمائید.

(نوشتن نام ونام خانوادگی ا لزامی نمی باشد)

نام ونام خانوادگی

.........................................

تحصیلات

......................................

رشته تدریس

...........................................

سابقه تدریس

.....................................

 

1- مدارس مختلط تاچه میزان می تواتدباعث بروز رفتار پرخاشگرانه در دانش آموزان شود؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

2- طولانی بودن زنگ ها تا چه اندازه بر پرخاشگری دانش آموزان مؤثر است؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

3- آیامحیط آموزشگاه می تواند باعث پرخاشگری شود؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

4- در مدارس بدون ناظم ومعاون میزان پرخاشگری راچگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

5- آیادر مدارس مختلط استفاده از همکاران زن می تواند در پرخاشگری دانش آموزان پسر مؤثر باشد؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

6- درمدارسی که دانش آموزان از چند روستا دریک جامتمرکز شده اندفرهنگ وآداب ورسوم مختلف شان تاچه میزان می تواند باعث رفتار پرخاشگرانه شود؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

7- آیا عدم علاقه به درس می تواند باعث بی نظمی وپرخاشگری در کلاس شود؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

8- آیا توجه مدیر مدرسه به فرد یا افراد خاصی تاچه اندازه باعث پرخاشگری ازسوی دیگر دانش آموزان می شود؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

9- آیا تنبیه دانش آموزان درپرخاشگری آن ها تاثیر دارد؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

 

10- آیا درگیری های خانوادگی می تواند باعث پرخاشگری فرزندان شود؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

11- ویژگی های جسمی-جنسیتی تا چه میزان می تواند باعث پرخاشگری شود؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

12- رفتارهای دوستان وهمسالان تاچه میزان در پرخاشگری مؤثر است ؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

13- آیا استفاده از دبیران غیر تخصصی در زنگ ورزش می تواند باعث پرخاشگری شود؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

14- آیا بازی های خشن رایانه ای ویا بازی های خشن دانش آموزان در زنگ تفریح می تواند باعث پرخاشگری شود؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

15- خودنمایی وجلب توجه دانش آموزان تاچه اندازه در پرخاشگری تاثیر دارد؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

16- توقف در پایه های تحصیلی وعدم هم سن بودن دانش آموزان تاچه حد در پرخاشگری مؤثر است؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

17- ویژگی های روانی،درد وناراحتی و عواملی که دانش آموز ناخواسته با آن مواجه می شود تاچه میزان در بروز رفتار پرخاشگرانه مؤثر است؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

18- رسانه های گروهی ،رادیو،تلوزیون،روزنامه ها واینترنت چه میزان در پرخاشگری دانش آموزان مؤثر است؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

 

نظرات وپیشنهادات وعواملی که به نظر شما می تواند باعث پرخاشگری شود ویا راهکارهای آن راباشد را مختصر فهرست کنید.                                                                                                     

                                                                                                                                متشکرم

 

 

 

به نام خدا

باسلام

همکار گرامی پرسشنامه زیر به منظور راهکار های کاهش پرخاشگری دانش آموزان تهیه شده

است لذا از شما همکار گرامی تقاضا می شود در رفع این مشکل ما را یاری نمائید.

(نوشتن نام ونام خانوادگی ا لزامی نمی باشد)

نام ونام خانوادگی


تحصیلات

......................................

رشته تدریس

...........................................

سابقه تدریس

.....................................

 

1- مدارس مختلط تاچه میزان می تواتدباعث بروز رفتار پرخاشگرانه در دانش آموزان شود؟

خیلی زیاد1 زیاد*متوسط 1کم1 خیلی کم1

2- طولانی بودن زنگ ها تا چه اندازه بر پرخاشگری دانش آموزان مؤثر است؟

خیلی زیاد1 زیاد1 متوسط *کم1 خیلی کم1

3- آیامحیط آموزشگاه می تواند باعث پرخاشگری شود؟

خیلی زیاد1 زیاد* متوسط 1کم1 خیلی کم1

4- در مدارس بدون ناظم ومعاون میزان پرخاشگری راچگونه ارزیابی می کنید؟

خیلی زیاد* زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

5- آیادر مدارس مختلط استفاده از همکاران زن می تواند در پرخاشگری دانش آموزان پسر مؤثر باشد؟

خیلی زیاد* زیاد1 متوسط 1کم1 خیلی کم1

6- درمدارسی که دانش آموزان از چند روستا د

نویسنده : دانشجویان رشته ریاضی بازدید : 1052 تاريخ : جمعه 6 ارديبهشت 1392 ساعت: 17:46
برچسب‌ها :
اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها